Privacyverklaring

Wat voor gegevens verwerken wij en hoe gaan we hier mee om?

Cedel BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij duidelijk vermelden op welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring:

 

Cedel BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze verklaring heeft betrekking op het fysieke CEMM apparaat, de webapplicatie portal.cemm.nl, het Energybytes platform en de Android en iOS app.

MijnCEMM-account

Bij het aanmaken van een MijnCEMM-account laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 

Extern of lokaal gebruik via de app of desktop

Een CEMM, eventueel in combinatie met de app, is in het lokale netwerk te gebruiken zonder registratie. Voor het extern bekijken van een CEMM is registratie echter vereist. Zodra de CEMM is geïnstalleerd en een internetverbinding heeft wordt een verbinding gemaakt met de server van Cedel die gebruikt wordt voor externe bereikbaarheid. Indien gewenst kan deze externe bereikbaarheid worden uitgeschakeld. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en het e-mailadres. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Energiegegevens van de klant worden nooit door Cedel opgeslagen, deze worden op het interne opslaggeheugen van de CEMM bewaard.

Beveiliging
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens en uw recht op vergetelheid en dataportabiliteit, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

Cedel BV

Portugallaan 5

9403 DR Assen

0592-545542

info@cedel.nl